Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Tento dokument stanovuje zásady ochrany osobních údajů aplikované v Unitas Hotel a Unitas Residence. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, k jakému účelu Unitas Hotel a Unitas Residence Vaše osobní údaje používá. Osobní údaje zahrnují vše spojené s Vaší osobou. S veškerými osobními údaji, které nám poskytnete bude zacházeno dle odpovídajících standardů bezpečnosti a důvěrnosti a v souladu s Obecním nařízením o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation 2016/679 a se související národní legislativou.

Veškeré odkazy na „Vás“ nebo „Vaše“ odkazují na Vás, uživatele služeb Unitas Hotel nebo Unitas Residence a veškeré odkazy na „my“, „nás“ nebo „naše“ odkazují na Unitas Hotel nebo Unitas Residence.

Jaké informace o Vás Unitas Hotel a Unitas Residence sbírají, zpracovávají a proč?

 • Zpracování rezervace:
  • Za účelem zpracování rezervace vyžadujeme následující informace zahrnující Vaše jméno, bydliště, datum narození, číslo cestovního pasu nebo občanského průkazu, číslo a údaje o kreditní kartě použité k zaplacení ubytování. Dále sbíráme jakékoliv další informace, které se rozhodnete poskytnout, které mohou zahrnovat zvláštní kategorii osobních údajů jako dietní omezení.
  • Uvedené údaje jsou sbírány a zpracovávány na základě našich smluvních závazků k poskytnutí ubytování a rezervačních služeb.
 • Klienti Unitas:
  • Kontaktní informace jsou sbírány od našich klientů na základě smluvních závazků k poskytnutí služeb klientovi. Ty mohou zahrnovat osobní kontakt jako jména, e-mailové adresy a telefonní čísla.

Jak Hotel Unitas používá poskytnuté informace?

 • Zpracování rezervace:
  • K úspěšnému dokončení rezervačního procesu.
  • Unitas Hotel nebo Unitas Residence Vás bude kontaktovat výhradně v přímé souvislosti s Vaší rezervací.
 • Klienti Unitas:
  • K úspěšnému dokončení činností nutných k poskytnutí služeb klientovi.
 • K statistickým účelům s cílem vylepšování podniku.

Co když se rozhodnete neposkytnout své osobní údaje?

 • Zpracování rezervace:
  • Pokud si nepřejete poskytnout povinné osobní údaje nutné k vytvoření rezervace a poskytnutí ubytování, nebude Vám umožněno dokončit rezervaci.
  • Pokud si nepřejete poskytnout nepovinné osobní údaje, tedy údaje, které nejsou nutné k vytvoření rezervace a poskytnutí ubytování, tak tyto informace poskytovat nemusíte a nijak to neovlivní dokončení Vaší rezervace.
 • Klienti Unitas:
  • Pokud si nepřejete poskytovat Vaše kontaktní údaje, tak, prosím, kontaktuje Hotel Unitas a sdělte nám, jak si přejete být kontaktováni.

Kdo má přístup k informacím, které Unitas Hotel a Unitas Residence sbírají?

 • Unitas Hotel, Unitas Residence a jejich mateřská společnost Insel Invest, s.r.o. (IČ: 04574320)
 • Třetí strany, které nám pomáhají s uložením dat a zálohováním.
 • K e-mailové komunikaci, zahrnující komunikaci s klienty, používáme třetí strany, které nám pomáhají s administrací a technickou podporou.
 • Pokud je nutné přesunout data z Evropské Unie, Unitas Hotel a Unitas Residence zajistí, že budou zajištěny odpovídající ochranné a bezpečnostní podmínky.
 • Právní orgány v případech, kde k tomu mají povinnost.
 • Online rezervace:
  • Pokud si vytváříte online rezervaci ubytování v našem hotelu v systému Bookassist na našich webových stránkách, společnost Bookassist nám poskytuje pouze data, která jsou relevantní pro Vaši rezervaci. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Bookassist a jejich systému najdete po kliknutí na odkaz Bezpečnost v dolní části stránky při tvorbě rezervace.
  • Finančním službám, zahrnujícím poskytovatele finančních služeb, kteří potenciálně nesdílí naše zásady ochrany osobních údajů, může být čas od času poskytnut přístup k údajům o kreditních kartách za účelem usnadnění rezervačního procesu.

Jsou Vaše údaje v bezpečí?

Ano, Unitas Hotel a Unitas Residence disponují zabezpečenými systémy uložení a zpracování osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

 • Máte právo vyžádat si přístup ke všem údajům týkajícím se Vaší osoby, které Unitas Hotel nebo Unitas Residence uchovává.
 • Máte právo požadovat opravu veškerých údajů týkajících se Vaší osoby, které Unitas Hotel nebo Unitas Residence uchovává.
 • Máte právo požadovat smazání veškerých údajů týkajících se Vaší osoby. Prosím, mějte na paměti, že smazání některých údajů může mít vliv na naši schopnost poskytovat Vám smluvené služby.
 • Máte právo na přenos údajů. To znamená, že můžete požadovat, aby Vaše data byla poskytnuta ve vhodném formátu.
 • V případech, kde jste udělili souhlas k získání údajů k Vaší osobě, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 • Máte právo podat stížnost relevantní odpovědné osobě.

Jak dlouho budeme uchovávat Vaše data?

 • Rezervace:
  • Údaje k Vaší kreditní kartě nebudou uchovávány déle než 1 měsíc od Vašeho odjezdu z ubytovacího zařízení.
  • Vaše osobní údaje, vyjma údajů ke kreditní kartě, získané při zpracování rezervace, zahrnující vaše jméno, bydliště, datum narození, číslo cestovního pasu nebo občanského průkazu, e-mailová adresa a telefonní číslo nebudou uchovávány déle než 12 měsíců od Vašeho odjezdu z ubytovacího zařízení. Číslo Vaší rezervace bude uchováno do nekonečna pro statistické účely.
 • Klienti Unitas:
  • Jakékoliv osobní údaje získané od našich klientů nebudou uchovávány déle než 12 měsíců od Vašeho odjezdu z ubytovacího zařízení.
 • Ponecháme si agregované a anonymizované údaje do nekonečna pro statistické a administrativní účely.

Co můžete dělat pokud máte otázky nebo chcete uplatnit svá práva?

Můžete kontaktovat recepci Unitas Hotel nebo Unitas Residence, která Vás přesměruje na zodpovědnou osobu z vedení hotelu.

Zejména pokud si myslíte, že naše webová stránka nebo personál o Vás uchovávají nesprávné údaje nebo máte pochybnosti o některých údajích, pak nás prosím neváhejte kontaktovat.