Historie

Hotel Unitas má bohatou historii

Časová osa

 • 18. století

  Jezuitský řád nechal v místě současného čísla 9 v Bartolomějské ulici postavit kostel sv. Bartoloměje s klášterem, knihovnou a dvěma velkými zahradami. Architektem kostela byl známý pražský stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer, známý stavbami jako chrám sv. Mikuláše nebo kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce.

  Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 byl majetek prodán městu a z kláštera se stalo skladiště. Později také koncertní sál, který hostil světoznámé skladatele jako Ludwiga van Beethovena, Richarda Wagnera nebo Antonína Dvořáka.

 • 19. století

  V polovině devatenáctého století byl kostel sv. Bartoloměje darován Kongregaci Šedých sester III. řádu sv. Františka, která jej jako poničený zcela zrestaurovala a na místě dnešního Unitas Hotelu vybudovala klášterní komplex. Ten se stal domovem pro více než 200 řeholnic, které zde vykonávaly své poslání péče o staré, nemocné a chudé. Na konci 19. století působily sestry v mnoha nemocnicích po celých Čechách, měly vlastní zdravotnickou školu a jejich počet přesáhl 700. Kostel sv. Bartoloměje se stal jejich duchovním středobodem, místem slavnostních slibů a přijímání novicek do Kongregace.

 • Rok 1945

  V květnu 1945 těsně před oficiálním koncem Druhé světové války probíhalo Pražské povstání. Sousední budova v Bartolomějské ulici č. 7 v té době sloužila jako polní velitelství „Bartoš“ československého odboje a odtud bylo řízeno celé povstání a organizovány boje s nacistickými okupanty.

 • Rok 1948

  V roce 1948 se v Československu uchopila vlády Komunistická strana. Jednoho večera v roce 1950 byl klášter i sousedící kostel obsazen příslušníky Státní bezpečnosti. Sestry byly naloženy do transportů a odvezeny do internačních táborů v Broumově a Oseku. Z kostela sv. Bartoloměje se stala střelnice.

 • 2. polovina 20. století

  Po dalších 39 let bylo sklepení klášterní budovy přeměněno na věznici, kde probíhaly výslechy odpůrců režimu, včetně budoucího prvního prezidenta České Republiky Václava Havla.

 • Rok 1990

  Po Sametové revoluci v roce 1990 byl objekt vrácen Kongregaci Šedých sester v dezolátním stavu. I jejich počty se během let internací a útlaku výrazně zmenšily. S cílem získat finance na rekonstrukci kláštera bylo svoleno provozovat část objektu jako ubytovací zařízení s názvem Pension Unitas, které se následně stalo hlavním zdrojem příjmů na tolik potřebné opravy.

 • Rok 1992

  22. prosince 1992 byl Pension Unitas poctěn významnou návštěvou Jeho Veličenstva Prince Charlese z Walesu, jehož nadace Prague Heritage Fund přispěla částkou GBP 100 000,- na opravu kostela sv. Bartoloměje. Průvodce po budově, kde byl mnohokrát vězněn, mu nedělal nikdo jiný než sám Václav Havel.

 • Rok 1998

  18. dubna 1998 byl kostel sv. Bartoloměje slavnostně znovuvysvěcen Jeho Eminencí Kardinálem Vlkem. Po téměř 50 letech se tedy vrátil do své původní podoby a to díky štědrým příspěvkům od různých dárců, nadace Prince z Walesu, hlavního města Prahy a především Pensionu Unitas.

 • Rok 2004

  17. listopadu 2004 Pension opět navštívil tehdy již bývalý prezident Václav Havel, který zde v cele číslo 6., kde prožil velmi nepříjemné chvíle svého života, natáčel dokument o svém působení proti komunistickému režimu.

 • Rok 2006

  30. října 2006 je brána Pensionu Unitas zavřena a z místa se stává staveniště. Rozsáhlé přestavby a rekonstrukce během následujících dvou let daly podobu současnému Hotelu Unitas ****.

Galerie